Wyłączenie odpowiedzialności

InfoSerwis forex.com.pl nie jest domem maklerskim i nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu ustawy "o obrocie instrumentami finansowymi". Nie prowadzi doradztwa finansowego, nie przyjmuje zleceń oraz nie pośredniczy w ich realizacji, jak również nie przyjmuje wpłaty i nie ma dostępu do środków. Serwis nie jest pośrednikiem ani stroną umowy, a inwestorzy korzystający z serwisu podpisują umowę z samodzielnie wybranym brokerem i dokonują wpłat bezpośrednio na rachunki bankowe brokera. Inwestorzy otwierający rachunek u brokera rynku Forex potwierdzają tym samym, że zapoznali się z treściami zwartymi na forex.com.pl i posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do przeprowadzania samodzielnych inwestycji.

Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis forex.com.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.