Opcje binarne Słownik

opcje binarne slownik

OPCJE BINARNE - PRAKTYCZNY SŁOWNICZEK

Opcja CALL
Zakup opcji binarnej typu CALL oznacza inwestycję, w której oczekuje się, że cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia opcji będzie wyższa od ceny wykonania opcji tj. ceny referencyjnej z momentu zakupu opcji.
Opcja PUT
Zakup opcji binarnej typu PUT oznacza inwestycję, w której oczekuje się, że cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia opcji będzie niższa od ceny wykonania opcji tj. ceny referencyjnej z momentu zakupu opcji.
In The Money (Opcja w Pieniądzu)
W przypadku zakupu opcji CALL, termin ten oznacza, że cena instrumentu bazowego jest wyższa od ceny wykonania opcji i inwestor odniesie oczekiwany zysk. W przypadku zakupu opcji PUT, termin ten oznacza, że cena instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania opcji i inwestor odniesie oczekiwany zysk.
Out The Money (Opcja poza Pieniądzem)
W przypadku zakupu opcji CALL, termin ten oznacza, że cena instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania opcji i inwestor ponosi stratę. W przypadku zakupu opcji PUT, termin ten oznacza, że cena instrumentu bazowego jest wyższa od ceny wykonania opcji i inwestor ponosi stratę.
At The Money (Opcja przy Pieniądzu)
W przypadku zakupu opcji CALL, termin ten oznacza, że cena instrumentu bazowego jest równa cenie wykonania opcji i inwestor nie odnosi zysku ani nie ponosi straty. W przypadku zakupu opcji PUT, termin ten oznacza, że cena instrumentu bazowego jest równa cenie wykonania opcji i inwestor nie odnosi zysku ani nie ponosi straty.
Cena Wykonania
Jest to cena po jakiej ma być zrealizowana opcja. W praktyce w przypadku opcji binarnych jest to cena referencyjna tj. cena instrumentu bazowego w momencie zakupu opcji. Cena ta w odniesieniu do Ceny Wygaśnięcia pozwala na stwierdzenie, czy w momencie wygaśnięcia opcja jest In-the-Money (przyniesie zysk), czy Out-the-Money (przyniesie stratę). W przypadku opcji typu Touch cena wykonania odnosi się do ceny instrumentu bazowego, która musi być osiągnięta aby opcja była In-the-Money.
Cena Wygaśnięcia
Jest to cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia opcji. Cena ta w odniesie niu do Ceny Wykonania pozwala na stwierdzenie, czy w momencie wygaśnięcia opcja jest In-the-Money (przyniesie zysk), czy Out-the-Money (przyniesie stratę). 
Data wygaśnięcia
Data i godzina zakończenia zakupionej opcji.
Opcja One Touch
Rodzaj opcji binarnych, które charakteryzują się z reguły największą stopą potencjalnych zysków z pojedynczej transakcji i najwyższym poziomem ryzyka. Kupujący opcję OneTouch CALL zakłada, że cena aktywu bazowego w określonym czasie wzrośnie i w dowolnym momencie przekroczy z góry określony poziom. Kupujący opcję OneTouch PUT zakłada, że cena aktywu bazowego w określonym czasu spadnie i w dowolnym momencie przekroczy z góry określony poziomu.
Opcja UP/DOWN
Tradycyjny rodzaj opcji binarnych. Transakcja polegająca na zakupie opcji CALL lub opcji PUT. Kupujący opcję CALL (UP) oczekuje, że cena aktywu bazowego wzrośnie w określonym czasie, inwestor kupujący opcję PUT (DOWN) oczekuje, że cena aktywu bazowego spadnie w określonym czasie.
Opcja 60 sekund
Opcje 60 sekundowe to rodzaj opcji binarnych charakteryzujących się najwyższym ryzykiem. Opcje te mają z góry określony czas do wygaśnięcia, który wynosi tylko 60 sekund.
Kreator opcji
Kreator opcji (option builder) to zaawansowany rodzaj inwestycji w opcje binarne. Kupujący opcję może samodzielnie określić poszczególne parametry opcji według własnego uznania np. przyjętej strategii, poziomu awersji do ryzyka itp.