Rodzaje opcji binarnych - Czym się różnią?

opcje binarne rodzaje

Opcje binarne najczęściej występują w czterech odmianach. Cechą wspólną wszystkich rodzajów opcji binarnych jest charakter rozliczenia tj. w przypadku trafnej transakcji otrzymuje się z góry określony zysk, natomiast w przypadku nieudanej transakcji traci się zainwestowaną kwotę.

Główne różnice w poszczególnych rodzajach opcji binarnych dotyczą horyzontu czasowego inwestycji, sposobu okreslenia czy opcja jest In-The-Money oraz stopnia zaawansowania zarówno samej opcji, jak i inwestora.

OPCJA UP/DOWN

Opcje binarneJest to tradycyjny rodzaj opcji binarnych, gdzie inwestor ma możliwość zakupu opcji CALL lub opcji PUT. Inwestor kupujący opcję CALL (UP) oczekuje, że cena instrumentu bazowego wzrośnie w określonym czasie tzn. w momencie wygaśnięcia opcji, cena instrumentu bazowego (cena wygaśnięcia) będzie wyższa od ceny ceny wykonania opcji. Inwestor kupujący opcję PUT (DOWN) oczekuje, że cena instrumentu bazowego spadnie w określonym czasie tzn. w momencie wygaśnięcia opcji, cena instrumentu bazowego (cena wygaśnięcia) będzie niższa od ceny ceny wykonania opcji. W zależności od rodzaju aktywa (instrumentu bazowego) oraz platformy opcyjnej, takie transakcje mogą przynieść potencjalny zysk w granicach 60-85%.

Opcje Up/Down w praktyce

Na platformie transakcyjnej wybiera się rodzaj opcji Up/Down, typ opcji Call lub Put, instrument bazowy (aktywa) oraz datę/godzinę wygaśnięcia opcji. Następnie określa się kwotę inwestycji. Inwestor otrzym określoną potencjalną stopę zysku, jeżeli zakupiona opcja wygaśnie In-the-Money (W Pieniądzu).

ONE TOUCH

Opcja one touchOneTouch to rodzaj opcji binarnych, które charakteryzują się z reguły najwyższą stopą potencjalnych zysków z pojedyńczej transakcji. W zależności od platformy transakcyjnej i rodzaju instrumentu bazowego potencjalna stopa zysku może wynosić nawet 200-500%. Oczywiści należy się liczyć z tym, że przy tak wysokiej stopie potencjalnych zysków ryzyko związane z inwestycją w opcję OneTouch jest bardzo duże. Inwestor kupując opcję OneTouch CALL zakłada, że cena instrumentu bazowego w określonym czasie wzrośnie i w dowolnym momencie przekroczy z góry określony poziom. Inwestor kupując opcję OneTouch PUT zakłada, że cena instrumentu bazowego w określonym czasu spadnie i w dowolnym momencie przekroczy z góry określony poziomu.

Opcja OneTouch w praktyce

Na platformie transakcyjnej wybiera się rodzaj opcji OneTouch, typ opcji Call lub Put, instrument bazowy (aktywa) oraz wskazuje wielkość inwestycji. Inwestor otrzym określoną potencjalną stopę zysku jeżeli w z góry określonym czasie, cena opcji CALL wzrośnie powyżej wskazanego poziomu lub cena opcji PUT spadnie poniżej wskazanego poziomu.

OPTION BUILDER / KREATOR OPCJI

Kreator opcji binarnychKreator opcji to najbardziej zaawansowany rodzaj inwestycji w opcje binarne. Inwestor ma możliwość samodzielnego ustawienia poszczególnych parametrów opcji według własnego upodobania tj. przyjętej strategii, awersji do ryzyka itp. Potencjalny zysk z wykreowanej opcji zazwyczaj mieści się w przedziale 30-80%.

Kreator Opcji w praktyce

Na platformie opcyjnej wybiera się Options Builder, a następnie rodzaj instrumentu bazowego, określa się czasu do wygaśnięcia opcji, wielkość inwestowanych środków oraz typ opcji: CALL lub PUT. Ponadto, określa się stopę zysku w przypadku trafnej inwestycji oraz wysokość zabezpieczenia inwestycji w przypadku nietrafionej inwestycji. Wybór wyższej potencjalnej stopy zysku powoduje, że stopa zabezpieczania inwestycji będzie malała i na odwrót.

60 SECONDS

Opcja 60 sekundOpcje 60 sekundowe to rodzaj opcji binarnych charakteryzujących się najwyższym ryzykiem. W przypadku tych opcji czas do wygaśnięcia opcji jest z góry określony i wynosi tylko 60 sekund. Trafne przewidzenie kierunku zmian instrumentu bazowego w taki krótkim czasie to bardziej kwestia losowa niż wynik umiejętności inwestora.

Opcja 60 sekund w praktyce

Na platformie transakcyjnej wybiera się rodzaj opcji 60 seconds, typ opcji Call lub Put, instrument bazowy (aktywa) oraz określa kwotę inwestowanych środków. W przypadku opcji 60 sekundowych platformy transakcyjne zazwyczaj stosują bardzo niski pułap minimalnej inwestycji np. 5 USD. Inwestor otrzym określoną potencjalną stopę zysku jeżeli zakupiona opcja wygaśnie In-the-Money (W Pieniądzu).