Co to są opcje binarne?

Co to są opcje binarne

Opcje binarne (inaczej: digital options, zero-jedynkowe, wszystko albo nic) są rodzajem inwestycji, w której kupujący opcję inwestuje określone środki i spekuluje, co do kierunku (UP or DOWN) zmiany instrumentu bazowego np. kursu waluty, akcji, towaru, w określonym horyzoncie czasowym np. 15 minut.

Inwestor kupując opcję CALL zakłada, że kurs instrumentu bazowego pójdzie w górę tzn. w momencie wygaśnięcia opcji, kurs instrumentu bazowego będzie wyższy od kursu wykonania opcji.

Kupujący opcję PUT zakłada, że kurs instrumentu bazowego będzie spadał tzn. w momencie wygaśnięcia opcji, kurs instrumentu bazowego będzie niższy od kursu wykonania opcji.

W przypadku sukcesu (trafnego przewidzenia tendencji), kupujący opcję otrzymuje z góry określoną wypłatę w wysokości np. 75-85% zainwestowanych środków. W przypadku porażki (błędnego przewidzenia tendencji), kupujący opcję traci zainwestowane środki.

Zobacz Słownik Opcji

Zalety opcji binarnych

  • Prosta zasady działania
  • Z góry określony poziom ryzyka
  • Z góry znany potencjalny zysk
  • Brak dodatkowych prowizji
  • Szeroki wachlarz instrumentów bazowych (waluty, towary, indeksy)
  • Niskie kwoty pojedynczych inwestycji
  • Możliwość wyboru różnych rodzajów opcji w zależności od preferowanej strategii

Używając języka finansowego, opcje binarne są opcjami typu europejskiego z rozliczeniem gotówkowym. Jeżeli opcja binarna wygasa "w pieniądzu" (in the money) to inwestor zyskuje z góry określoną kwotę pieniędzy. Jeżeli opcja wygasa "poza pieniądzem" (out of the money) to inwestor traci zainwestowane środki.