Odpowiedzialność

Forex włącz .

Strona internetowa Forex.com.pl to serwis informacyjny prezentujący wiadomości dotyczące Forex – rynku wymiany walut online o zasięgu globalnym. Jako strona o charakterze informacyjnym, witryna nie zajmuje się takimi kwestiami, jak:

  • doradztwo finansowe,
  • realizacja zleceń,
  • pośrednictwo w realizacji zleceń,
  • a także przyjmowanie lub wypłacanie środków.

Pragniemy poinformować, że w rozumieniu obowiązującej w Polsce ustawy dotyczącej obrotu instrumentami finansowymi, witryna Forex.com.pl nie jest domem maklerskim. Ten fakt wyklucza pośredniczenie w inwestycjach związanych z rynkiem Forex pomiędzy inwestorami a brokerami. Ponadto, nie posiada możliwości zostania stroną umów – zgodnie z obowiązującymi zasadami, to w pełni świadomy sposobu działania rynku obrotu walutami oraz konsekwencji podejmowanych decyzji zainteresowany podpisuje umowę z brokerem, na którego rachunki bankowe następnie przekazuje bezpośrednio wszystkie środki niezbędne do świadczenia usług brokerskich oraz do inwestowania na rynku Forex. Inwestor korzystający z dostępnych w obrębie witryny materiałów, który zapoznał się ze wszystkimi najważniejszymi informacjami charakteryzującymi mechanizmy działania instrumentów finansowych oraz internetowego rynku wymiany walut Forex potwierdza swoją gotowość do samodzielnego działania w tym obszarze poprzez podpisanie umowy z brokerem.

Dokładamy wszelkich starań, aby gromadzone na stronie internetowej serwisu informacje stanowiły rzetelne źródło wiedzy kompleksowo opisujące mechanizmy działania rynku Forex i pomagające w ich zrozumieniu. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż nie możemy udzielić gwarancji w zakresie bezbłędności lub aktualności udostępnianych treści. Nie należy traktować ich jako rekomendacji oraz jako ogłoszenia ofertowego.

Publikowane na stronie internetowej serwisu Forex.com.pl informacje nie są również zachętą lub zaproszeniem do działania na rynku Forex lub do korzystania z innych instrumentów finansowych w rozumieniu „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”. Witryna również nie zachęca do zbywania lub składania propozycji zakupu obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, akcji, opcji czy też innych instrumentów finansowych, w szczególności tych będących papierami wartościowymi.

Tym samym serwis zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone w obrębie witryny Forex.com.pl, w tym również za ich poprawność oraz aktualność. Informacje te wyrażają wyłącznie poglądy poszczególnych osób, a także współpracujących z serwisem firm, tym samym nie mogą być podstawą do wysuwania roszczeń wynikających z ewentualnych strat, w szczególności tych związanych z utratą zysków z inwestycji walutowych.